Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vás prosíme, aby ste uprednostnili nákup cez tento internetový obchod.
Kamenná predajňa bude až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Ak chcete knihy vyzdvihnúť osobne,
ponajprv nás kontaktujte.

Kalich

View

Desatero

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie (další dva díly OTČENÁŠ a KRÉDO). Jan Milíč Lochman (1922 – 2004) studoval teologii i filozofii v Praze, ve Skotsku a ve Švýcarsku. V dobách tuhého stalinismu a v předja...

In stock See more...

7,30 €

Biblický slovník

Biblický slovník vysvetľuje mnohé, abecedne usporiadané biblické pojmy, ktoré čitateľ nachádza pri objavovaní slova živého Boha v Biblii. Slovník bol zostavený kolektívom pod vedením Jean-Jacques von Allmena. Preklad do českého jazyka (198...

In stock See more...

2,80 €

Fantazie a poslušnost

Je s podivem, že se v české překladové literatuře dosud neobjevilo ani jedno z četných děl mimořádně podnětné myslitelky, teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle (1929 – 2003), která působila jako profesorka systematické teologie nejen v rod...

In stock See more...

1,60 €

Život se zvířaty

Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou to boží tvorové a j...

In stock See more...

1,90 €

Člověk a zvíře – stvoření Boží

V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství. Autorem aktuální studie je znalec náboženství Blízkého východu, ženevský profesor Starého zákona. (Zdroj: Nakladatelství Kali...

In stock See more...

0,70 €

Jen jedenkrát v Bibli

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výro...

In stock See more...

4,00 €

Malé pojednání o večeři Páně

V úvodu svého spisku (1566) švýcarský reformátor Jan Kalvín píše: Svátost Večeře našeho Pána Ježíše již dlouho obestírají závažné omyly a navíc se v posledních letech stala také předmětem různic a vášnivých sporů. Není potom divu, že mnoho...

In stock See more...

5,00 €

Vyznání

Největší teologická a filosofická autorita raného křesťanství vypisuje v této slavné knize svůj pohnutý život, ideály a pády, duchovní zrání a znovuzrození. (Zdroj: Nakladatelství Kalich) 

In stock See more...

11,20 €

Tři kázání o Jonášovi

Tři kázání o Jonášovi byla proslovena v pražském evangelickém kostele Salvátor na přelomu let 2006 a 2007. Knížku ilustroval a graficky připravil Václav Sokol. (Zdroj: Nakladatelství Kalich) 

In stock See more...

0,40 €

Myslet a věřit

Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou. Rozhovory s čelným francouzským filosofem Paulem Ricoeurem vedli v říjnu až listopadu 1994 a květnu a...

In stock See more...

1,60 €

Spravedlnost Boží

Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia. (Zdroj: Nakladatelství Kalich)

In stock See more...

0,40 €

Novější angloamerická teologie

Přehledová práce sledující hlavní ideové proudy, směry či programová hlediska, jež se v angloamerické teologické tvorbě prosadily nebo v ní nepřestaly hrát důležitou roli od zhruba sedmdesátých let minulého století. Práce se pokouší jednotl...

In stock See more...

6,10 €

Okamžik

Poslední Kierkegaardovo dílo, vydávané autorem časopisecky v roce 1855, je jeho nejvášnivější polemikou o významu a podobě tehdejšího křesťanství. "Okamžik potrvá v naší literatuře jakožto nejvlastnější a rozhodný čin Kierkegaardův, poněva...

In stock See more...

1,60 €

Modlitby šeptem

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě,...

In stock See more...

4,80 €

Apokalypsa aneb Zpěv o naději

Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá temnotami. (Zdroj: Na...

In stock See more...

3,20 €

Hlubinné vrty

Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, je zájemcům o kvalitní biblistickou a duchovní literaturu dobře znám. Svou poslední knihu nazval Hlubinné vrty a ještě ji, necelý rok před svou smrtí na počátku roku 2008, sám koncipoval. Ja...

In stock See more...

10,80 €

Otázky a odpovědi

Netradičně pojatý Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce nepředkládá hotové odpovědi, klade si za cíl umožnit rozhovor. Je rozdělen do tří sešitů uložených v deskách. První jsou tzv. PRACOVNÍ LISTY, které formou...

In stock See more...

6,40 €

Etika

Německý evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) patří k předním teologům dvacátého století, kteří reflektovali hlubokou proměnu Evropy a jejích hodnot. Čtenář bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, a...

In stock See more...

8,00 €

Otčenáš

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakter...

In stock See more...

7,70 €

Věřím

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání. Jednotlivé oddíly z Písma mají vnitřní souvislost, protože však sledují stanovený mot...

In stock See more...

10,80 €

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu

V knižním kolokviu se nejprve setkávají Švýcaři Huldrich Zwingli a Karl Barth a jako dodatečný partner dostávají slovo i reformační nonkonformisté z Curychu a okolí, jak je bylo (i jak je nebylo) slyšet v rozmezí několika málo let v první p...

In stock See more...

7,00 €

Pozvání k oslavě

Od pamětníků vím, že v kurikulu evangelické teologické fakulty byla liturgika spíše popelkou. Předpokládalo se, že základní bohoslužebný pořad v evangelických církvích je dán a znám a vše ostatní bylo ponecháno kreativitě kazatelů, bez pouč...

In stock See more...

8,00 €

Scire Deum esse

Přestože Jan Duns Scotus, myslitel sklonku vrcholné scholastiky, nepochybně patří mezi nejvýznamnější filosofy západní tradice a svým historickým vlivem převyšuje i samotného Tomáše Akvinského, těší se jeho odkaz ve srovnání s Tomášem podst...

In stock See more...

9,60 €

Maskovaná milost

Soubor textů Maskovaná milost vychází jako čtvrtý svazek v edici Přemítání. Sám autor o něm napsal, že se jedná o knížku do kapsy, ne k domácímu studiu. Našim kapsám ovšem tato svěží zamyšlení vztahující se k různým teologickým, literárním,...

In stock See more...

4,70 €

Show more ...
  • 1
  • 2