Biblie

Jen jedenkrát v Bibli | Exegetické sondy do Nového zákona

Jiří Josef Otter
In stock

5,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19293
ISBN
9788070170755
Pages
116
Dimensions
20,4 x 14,5 x 0,7 cm
Weight
161 g
Publication date
2007
Binding
softcover

Description

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výročí narození a 35. výročí úmrtí). Jako jeden ze Součkových stěžejních žáků navazuje na jeho biblickou práci svou střízlivostí a srozumitelností, věcnou zbožností, znalostí dějinného pozadí i pozorným úsilím o porozumění zvěstnému záměru vykládaných biblických míst. Úsporné stati jsou rozčleněny do čtyř oddílů:

I. v pravém slova smyslu objevitelský a nosný oddíl (osm studií) se věnuje výkladu řeckých HAPAXLEGOMEN, t. j. výrazů, které se v Bibli vyskytují pouze jedenkrát a nabývají proto zvlášť důležitého významu,

II. oddíl obsahuje "exegetické sondy do Druhého listu Korintským",

III. část tvoří "výběr z hermeneutických studií a článků",

IV. část se zabývá "zvláštními případy tzv. podvojných HAPAXLEGOMEN".

Svým charakterem studie prozrazují, že autor je člověk filologicky a teologicky vzdělaný, metodicky přesný, ale také plný dychtivosti a zaujetí, se smyslem pro detail i vtip. Knížka je určena široké veřejnosti, všem, kdo se chtějí setkat s živým biblickým poselstvím.

Předmluvu napsal prof. Dr. Milan Balabán, "dobrozdání na cestu ke čtenáři" připojil prof. Dr. Petr Pokorný. Sbírku uzavírají závěrečné texty: autorovo Doznání, dále bibliografický i biografický přehled a rejstřík vykládaných biblických míst.

(Zdroj: Nakladatelství Kalich)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought