Biblie

Fantazie a poslušnost

Dorothee Sölle
In stock

2,10 €

Product details

Publisher
Cat. number
19304
ISBN
9788070170892
Pages
134
Dimensions
18 x 11,5 x 0,8 cm
Weight
123 g
Publication date
2008
Binding
softcover

Description

Je s podivem, že se v české překladové literatuře dosud neobjevilo ani jedno z četných děl mimořádně podnětné myslitelky, teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle (1929 – 2003), která působila jako profesorka systematické teologie nejen v rodném Německu, ale více než dvanáct let také na Union Theological Seminary v New Yorku. Svým zaměřením a bytostnou angažovaností v teorii i praxi měla velmi blízko k řadě myslitelů a tvůrců: k Františku z Assisi, Mahátmá Gándhímu, Albertu Schweitzerovi, Dietrichu Bonhoefferovi, Paulu Tillichovi. Její tvorba je rozsáhlá i co do témat a žánrů: od odborných teologických a filosofických spisů přes meditativní literární eseje až po řadu sbírek poezie.
Knížka Fantazie a poslušnost (Phantasie und Gehorsam Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, 1968) je zásadní kritikou poslušnosti jako přední křesťanské hodnoty. D. Sölle zkoumá historické vzorce poslušnosti a útlaku, dokládá, že bezpodmínečná poslušnost v politice, náboženství i lidských vztazích vede ke katastrofě, a nabízí model trvalé, důvěryplné "tvůrčí neposlušnosti", která přináší osvobození. Odkazuje přitom na Ježíše, který svou pozemskou službu podřídil Boží vůli, nikoli mocenským institucím, a připomíná, že k takové revoluční odpovědi jsme povoláni i my.
 
Přeložili František Potměšil a Karel Trusina.
Závěrečnou studii Tajemství sněhové vločky napsal Jan Zámečník.
 
(Zdroj: Nakladatelství Kalich)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought