Biblie

Búh sestupující | Pokus o christologii Starého zákona

Jan Heller
In stock

10,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
19309
ISBN
9788070173077
Pages
181
Dimensions
20x13x1
Weight
230 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Druhé vydání dlouho rozebrané knihy, již autor, profesor evangelické teologické fakulty v Praze, výstižně přibližuje ve své předmluvě takto: Proč Bůh sestupující? Proto, že poselství o Bohu, který se sklání, ba sestupuje k člověku, považuji za to hlavní, co jako červená nit prochází celou biblí a nejzřetelněji a nejhlouběji spojuje Starý a Nový zákon. Tím se bible liší od jiných posvátných knih, které lidem většinou radí, jak se buď dostat, vyšplhat do nebe k Bohu, či k bohům, nebo jak si zařídit nebe na zemi, třeba jen v lidském nitru. To je, stručně shrnuto, hlavní výsledek mé práce s biblí, které jsem se po čtyřicet let směl věnovat na evangelické bohoslovecké fakultě a v církvi.

Jan Heller (1925–2008) byl religionista a evangelický teolog. Podílel se na ekumenickém překladu bible a hojně publikoval jako biblista. V Kalichu vydal mj. studie Zákon a Proroci, Starověká náboženství, Nástin religionistiky, rozbory biblických pojmů Hlubinné vrty a sbírky kázání Jak orat s čertem a Stezka ve skalách.

Customers who bought this item also bought