Advent-Orion

View

Máš mozog

Životný príbeh Bena Carsona.  Dr. Ben Carson bol uznávaným lekárom a profesorom v mnohých oblastiach medicíny: v neurochirurgii, plastickej chirurgii, onkológii i pediatrii. Bol primárom detskej neurochirurgie v Nemocnici Johnsa Hopkinsa v...

In stock See more...

8,00 €

Božia wifina

Kresťanský denník „Božia wifina“ je primárne určený pre dievčatá a dievčenské skupinky. Denník má vzhľad iPhonu, každá časť obsahuje messengerovú komunikáciu 2 kamarátiek, biblický verš, otázky na diskusiu, úlohu a kreatívnu časť (kresleni...

In stock See more...

5,00 €

Umenie riešiť konflikty

Každý konflikt skrýva v sebe určité riziká. Spory medzi dvoma ľuďmi, ktorým na sebe záleží,by však nemali mať deštruktívny charakter. Ak si osvojíte umenie riešiť konflikty konštruktívnym spôsobom, nebudete sa im musieť vyhýbať. Napriek vše...

In stock See more...

4,00 €

Pláč Jeremjášův

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myš...

In stock See more...

19,90 €

Příběhy Boží milosti

Kniha nabízí bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v Ezdráši a Nehemjáši objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu. Knihy Ezdráš a Nehe...

In stock See more...

5,20 €

Kniha o Bohu soudci

Jsem rád, že mi výklad Jiřího Beneše umožnil zaslechnout poselství knihy Daniel nově a se silným akcentem naděje. Byl jsem s Danielovými texty konfrontován v době mého mládí, kdy nás posilovaly při modlitbách za věřící v komunistických krim...

In stock See more...

10,90 €

Marek

Doba byla krutá. Věřící lidé trpěli pod hrůzovládou císaře. Upaloval je, trhal zaživa,… Uprostřed těchto událostí Marek pochopil, že církev potřebuje nějaké dobré zprávy. Před ním ještě nikdo nenapsal žádné evangelium. Pozdější evangelia do...

In stock See more...

11,60 €

Leviticus

Tato knih s podtitulem Pozvání k oltáři srozumitelně vysvětluje význam obřadů ve svatyni a odpovídá na otázky, které mají úzkou souvislost s tím, jaký mají křesťané vztah k Bohu a jak Kristova oběť ovlivňuje naše spasení. Prostřednictvím ob...

In stock See more...

10,40 €

Kazatel

„Marnost nad marnost, všechno je marnost.“ Ano, dokonce i v tom dobrém. Šalomoun, stárnoucí král, se blíží k okamžiku své smrti a dohánějí ho stíny minulosti. Když usedl na trůn, žádal Boha o moudrost. Dostal ji a návdavkem mnohem víc. Avš...

In stock See more...

5,60 €

Cesta života, Cesta lásky

V knížkách nazvaných Kudy do nebe najdete krátké příběhy, bajky, zamyšlení a citáty, které vás mohou obohatit na vaší cestě životem. První díl je tematicky zaměřen na cestu života a cestu lásky. Autorské texty jsou doplněny již dříve vydaný...

In stock See more...

2,20 €

Pavlovy listy Tesalonickým

Biblický komentář k Pavlovým listům do Tesaloniky, který napsal Jon Paulien, přibližuje kontext doby v 1. století n. l., život ve starověkém městě Tesalonika, problémy prvotní církve, ale přináší také exegetické poznámky a souvislosti k bib...

In stock See more...

7,70 €

Pokřtěná evoluce

Stvoření života na Zemi, tak jak nám je popisuje kniha Genesis, je nadpřirozená událost, v níž není žádné místo pro náhodu. Neodarwinistická evoluční syntéza naproti tomu považuje vznik života za zcela přirozený proces, který téměř vše pone...

In stock See more...

13,60 €