Biblie

Příběhy Boží milosti | Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše

Jiří Moskala
In stock

5,20 €

Product details

Publisher
Cat. number
72130
ISBN
9788071726418
Pages
127
Dimensions
14,8 x 20,8 x 0,7 cm
Weight
185 g
Publication date
2019
Binding
softcover

Description

Kniha nabízí bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v Ezdráši a Nehemjáši objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou vzácnými drahokamy. Je třeba je studovat a objevovat jejich krásu. Jsou jako zářící diamanty, které přinesou radost těm, kdo je ocení a kdo se z nich poučí. Pomáhají nám nahlédnout do napjatého zápasu mezi mocí Boží milosti a mocí hříchu. Tyto biblické knihy jsou důkazem, že Bůh může zvítězit, budou-li s ním lidé úzce spolupracovat. Pokud budeme Boha skutečně poslouchat a následovat jeho laskavé pokyny, pak i naše životy mohou být plné pokoje, radosti a blaha. Především však bude oslaveno Boží jméno. A to je poselstvím i těchto nevšedních starozákonních příběhů zaznamenaných v knize Ezdráše a Nehemjáše. Jejich poselství je stále aktuální.

Jiří MOSKALA, ThD., PHD., je děkanem a profesorem výkladu a teologie Starého zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě (Berrien Springs, Michigan, USA). V minulosti působil jako vysvěcený kazatel, administrátor, učitel a ředitel Teologického semináře CASD v České republice. Je členem řady teologických společností a je také autorem a editorem mnoha článků a knih v českém a anglickém jazyce a oblíbeným hostem na teologických konferencích a církevních setkáních. Zúčastnil se také několika archeologických expedic v Tell Jalulu v Jordánsku. V češtině mu vyšla doktorandská práce Kniha Daniel a makabejská teze (1995) a kniha Evangelium podle Mojžíše (2001) a ve slovenštině kniha Boží charakter a posledná generácia (2019). S manželkou a pěti dětmi žije v USA.

(Zdroj: www.advent-orion.cz)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought