Leviticus

Pozvání k oltáři

In stock

Product details

Catalogue number: 72059
ISBN: 9788071726715
Pages: 256
Dimensions: 21,5 x 15,5 x 2 cm
Weight: 443 g
Publication date: 2018
Binding: Hardcover
Language: Czech

Description

Tato knih s podtitulem Pozvání k oltáři srozumitelně vysvětluje význam obřadů ve svatyni a odpovídá na otázky, které mají úzkou souvislost s tím, jaký mají křesťané vztah k Bohu a jak Kristova oběť ovlivňuje naše spasení. Prostřednictvím obřadů v pozemské svatyni, ve které přebýval Hospodin uprostřed starozákonního Izraele, nám Bible představuje Boží charakter a službu Ježíše Krista.

Pokud budeme vědět, co pro nás koná v nejvlastnějším centru celého vesmíru, můžeme hlouběji chápat a prožívat jeho proměňující milost a získat jistotu smíření s Bohem.

Roy Gane, PH.D., TH.D., autor knihy, vyučuje starozákonní předměty a starověké jazyky Blízkého východu na teologickém semináři Andrewsovy univerzity. Je autorem řady vědeckých článků a napsal publikaci o biblické knize Soudců (God’s Faulty Heroes, 1996).

Kniha vychází ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem v edici biblických komentářů Bible pro dnešek. Dalšími vydanými knihami v této edici jsou Zjevení Janovo, Jozue, Kazatel a Marek.

(Zdroj: vydavateľstvo Advent-Orion)

Customers who bought this item also bought

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Related products

Jozue
10,00 €
Kazatel
5,60 €
Marek
11,60 €
Daniel
14,00 €

10,40 €