Biblie

Pláč Jeremjášův

Jiří Beneš
In stock

19,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
72172
ISBN
9788071726340
Pages
559
Dimensions
24,2 x 17 x 3,5 cm
Weight
1050 g
Publication date
2020
Binding
hardcover

Description

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného judaismu i z něho vzešlého křesťanství. Pisatelé tohoto svitku v něm hledají sílu unést Boží soud a vrátit se k Bohu i přes nepřízeň, kterou národ zažívá.

Pláč Jeremjášův nechce jen informovat o minulém utrpení. Hebrejský text svitku podněcuje k novému způsobu přemýšlení a má schopnost modelovat budoucí chování svého čtenáře. Pomáhá mu, aby si uvědomil roli utrpení jako cesty k vnímání blízkosti Boha. Uvádí jej do nové spirituality. Krize totiž není překonatelná pouhou racionální analýzou událostí (jejich příčin), ale akceptováním utrpení jako formy Božího řízení a vystavením se Božímu soudu.

Hluboce prožité utrpení pak vede k sebereflexi a následnému odevzdání se do Božích rukou, které se děje modlitbou.

(Zdroj: vydavateľstvo Advent-Orion)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought