TEOFANIA

View

Grécka čítanka pre teológov

Hlavným cieľom tejto čítanky je premostiť znalosť základov gréčtiny a prácu s reálnymi gréckymi textami, s ktorými sa študent teológie stretne počas štúdia alebo v neskoršej cirkevnej či akademickej praxi. Preklenutie tejto problematickej f...

In stock See more...

8,00 €

Nevšedná múdrosť pre všedný deň

  Titul Nevšedná múdrosť pre všedný deň od autora Darka Kraljika obsahuje úvahy o múdrosti z knihy Kazateľ. Biblická kniha Kazateľ patrí do takzvanej biblickej múdroslovnej literatúry. Toto pomenovanie hovorí o tom,...

In stock See more...

8,50 €

Kresťania v dobe informačných technológií

Konečne kniha v slovenskom jazyku, ktorá nie je primárne o nastavovaní hraníc v používaní IT, ale ktorá dáva mnoho praktických otázok a námetov pre používanie sociálnych sietí na rozvoj Božieho kráľovstva. Takmer lokálny autor, ktorý pozná...

In stock See more...

5,50 €

Vzkriesenie, fakt alebo fikcia?

Táto knižka vedie s čitateľom rozhovor na tému vzkriesenia Ježiša Krista. "Bizarná lož, alebo nekompromisná pravda?" "Nerobí smrť zo života absurdnosť?" "Aké sú dôkazy vzkriesenia?" "Kde sa Ježiš zjavil po smrti?" a ďalšie otázky, ktoré na...

In stock See more...

3,00 €

Uzdravenie zo skrytého týrania

Toxickí ľudia sa ukrývajú vo všetkých typoch komunít - rodinách, dvojiciach, firmách a náboženských spoločenstvách. Skyrtou súčasťou psychického zneužívania sú opakujúce sa manipulatívne hry, ktoré hrá jednotlivec alebo celá skupina ľudí. P...

In stock See more...

7,00 €

My máme myseľ Kristovu

Cirkev v dnešných dňoch sedí na evanjeliu, ktoré ochraňuje a neraz aj stráži. Sedí na ňom ako na sude pušného prachu, neustále v nebezpečenstve, že svojou zvesťou samu seba vyhodí do vzduchu. To sa v dejinách cirkvi stalo vždy vtedy, keď sa...

In stock See more...

8,50 €

Filozofia pre teológov

Vyučovanie filozofie na evanjelikálnych teologických školách je často považované za akúsi nepríjemnú, hoci nevyhnutnú príťaž pre študenta, ktorý už má aj tak "dosť povinností". Ako vyučujúci filozofie pre teológov som sa preto pokúsil pripr...

In stock See more...

10,00 €

Komentár k Jakubovmu listu

Komentár k Jakubovmu listu je rozdelený na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise: dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru, ako aj hlavné teologické témy. Rozoberá otázku a...

In stock See more...

8,00 €

Exegéza Hebrejskej Biblie

Postoj moderného človeka k výkladu Biblie dobre vystihuje kreslený vtip, na ktorom sa predajca kníh neúspešne snaží nájsť Bibliu pre kupujúceho, lebo ju hľadá medzi knihami v kategórii „svojpomoc“. Biblia je tu považovaná za jednu z mnohých...

In stock See more...

10,00 €