Biblie

Nevšedná múdrosť pre všedný deň | Úvahy o múdrosti z knihy Kazateľ

Darko Kraljik
In stock

8,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
19279
ISBN
9788089492312
Pages
204
Dimensions
21x15x1
Weight
270 g
Publication date
2021
Binding
softcover

Description

Titul Nevšedná múdrosť pre všedný deň od autora Darka Kraljika obsahuje úvahy o múdrosti z knihy Kazateľ.

Biblická kniha Kazateľ patrí do takzvanej biblickej múdroslovnej literatúry.

Toto pomenovanie hovorí o tom, že v tejto knihe je zjavené úžasné bohatstvo Božej múdrosti,

ktorá je cennejšia než drahé šperky (Pr 8,11), a ktorú my ľudia zúfalo potrebujeme do nášho života.

V knihe Kazateľ je zjavená nevšedná múdrosť Božia, ktorá chce vniesť svetlo do všedných dní nášho života.

Autor knihy Kazateľ sa snaží zodpovedať prastarú otázku ľudstva: „Aký je zmysel a cieľ ľudského života?

Hovorí, že sám hľadal pravdu a zmysel života, že ho hľadal na rôznych miestach, rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach.

Rozmýšľal o rôznych paradoxoch ľudského života, aby nakoniec dospel k úžasnému záveru:

Bez Boha a bez jeho múdrosti, ktorú nám zjavil vo svojom Slove a nadovšetko v Tom, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha,

vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, niet zmyslu života pre človeka pod slnkom.

V tomto nadčasový nadčasový význam tejto biblickej knihy.

ThDr. Darko Kraljik je od roku 1999 kazateľom Bratskej jednoty baptistov v SR.

Teologické vzdelanie (Mgr. v roku 1999; ThDr. v roku 2007) získal na katedre evanjelikálnej teológie PF UMB v Banskej Bystrici.

Okrem toho absolvoval štúdium na Biblickom inštitúte Precept Ministries International

a je národným koordinátorom služby induktívneho štúdia Biblie v SR.

Ako učiteľ Biblie vyučuje biblické kurzy na niektorých biblických seminároch v SR i v zahraničí.