Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie vás prosíme, aby ste uprednostnili nákup cez tento internetový obchod.
Kamenná predajňa bude až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Ak chcete knihy vyzdvihnúť osobne,
ponajprv nás kontaktujte.

Dobrá kniha, Trnava

View

Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, so zlatou oriezkou strán, 2020

9. revidované a opravené vydanie V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k lepšie...

In stock See more...

55,00 €

Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, bordová, 2020

9. revidované a opravené vydanie Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má pre...

See more...

45,00 €

Out of stock

Žalm 119

7. zväzok dlhodobého projektu Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí hebrejskej abecedy. Žalmista s obdivom hľa...

In stock See more...

22,00 €

Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, so zlatou oriezkou strán, 2017

Sväté písmo s podtitulom Jeruzalemská Biblia vyšlo vo vydavateľstve Dobrá kniha, Trnava. Toto siedme revidované a opravené vydanie bolo publikované v roku 2017. Text Svätého písma preložil z pôvodných jazykov Anton Botek. Úvod, poznámky, ko...

In stock See more...

50,00 €

Atlas biblických rastlín

Biblia, Bohom inšpirovaná kniha, ktorú napísali ľudia, ukazuje človeka v jeho prirodzenom prostredí. Preto sa v nej často objavujú zmienky o všelijakých rastlinách, rozprávania o nich, dokonca aj podobenstvá a anekdoty. Aby sme mohli úplne...

In stock See more...

17,00 €

Biblické výroky o láske

Darčeková kniha s vybranými biblickými citátmi a fotografiami Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a v...

In stock See more...

6,00 €

Biblické výroky o nádeji

Darčeková kniha s vybranými biblickými citátmi a fotografiami Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a v...

In stock See more...

6,00 €

Biblické výroky o viere

Darčeková kniha s vybranými biblickými citátmi a fotografiami Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a v...

In stock See more...

6,00 €

Dieťa a Biblia

Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogickou a dramatickou výchovou sa pozerajú na Bibliu ako na bohatý prameň pedagogických a dramatických podnetov pre detské vnímanie. Okrem stručného všeobecne pedagogického úvodu so zameraním na dra...

See more...

2,00 €

Out of stock

Komentár SZ – Žalmy 51 – 75

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

23,70 €

Komentár SZ – Genezis

Prvý zväzok dlhodobého projektu Odborný komentár k Starému zákonu je rozsiahly dlhodobý vedecký projekt. Kolektív autorov vedie Peter Dubovský, SJ. Ide o prácu predovšetkým z hľadiska jazykového a filologického, ale aj teologického a histo...

In stock See more...

19,39 €

Komentár SZ – Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Hoci prvé dve knihy sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami. Toto dielo je predovšetkým odpo...

In stock See more...

16,00 €

Komentár NZ – Marek

Prvý zväzok S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií n...

In stock See more...

23,70 €

Komentár SZ – Exodus

Tretí zväzok dlhodobého projektu Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa t...

In stock See more...

28,00 €

Komentár SZ – Žalmy 76 – 100

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poeti...

In stock See more...

25,00 €

Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, štandardný formát, hnedá obálka s reliéfom

Vydanie Svätého písma obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka vý...

See more...

30,00 €

Out of stock

Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, štandardný formát, béžová obálka s reliéfom

Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto...

See more...

30,00 €

Out of stock

Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Moderný a alternatívny preklad prorockých kníh mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny rozvoj. Te...

In stock See more...

2,00 €

Pentateuch s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Moderný a alternatívny preklad piatich kníh Mojžišových mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny ro...

See more...

4,95 €

Out of stock

Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Preklad Nového zákona mons. Antona Boteka doplnený o komentáre a marginálie z Jeruzalemskej Biblie vyšiel v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha, Trnava, ako posledný, piaty zväzok, ktorým sa dokončilo postupné vydávanie kompletného Botekov...

In stock See more...

9,53 €

Sväté písmo ako duša teológie

"Podľa konštitúcie Dei Verbum Druhého vatikánskeho koncilu Sväté písmo je dušou teológie. Ako teológovia si silne uvedomujeme, že naša teologická reflexia sa opiera o našu osobnú skúsenosť so Svätým písmom v Cirkvi a je potom vlastne rozvíj...

In stock See more...

12,30 €

Žalmy – Noc a deň

Žalmy sú najstaršou dodnes používanou modlitebnou knihou ľudstva. Kniha Žalmov je spoločná kresťanom i židom. Slovami žalmov sa už takmer tritisíc rokov modlí niekoľko miliárd ľudí. Tak ako kolobeh noci a dňa ukrýva v sebe celú rozmanitosť...

In stock See more...

1,70 €

Slovník biblickej teológie

Slovník biblickej teológie, ktorý vychádza na Slovensku v treťom vydaní, je dielom jedného z najznámejších moderných biblistov, francúzskeho jezuitu Xaviera Léona-Dufoura. Vytvoril ho spolu s ďalšími francúzskymi vedcami, aby odborníkom i l...

See more...

18,00 €

Out of stock

Výklad Veľpiesne (1. časť)

V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný význam erotiky. Do tohto prúdu náboženských výpovedí sa zaradila aj Veľpieseň, keď bola zahrnutá do biblického kánonu. Židovskí aj kresťanskí...

In stock See more...

7,80 €

Show more ...
  • 1
  • 2