Biblie

Žalm 119 | Komentáre k Starému Zákonu

In stock

22,00 €

Product details

Cat. number
19128
ISBN
9788081912399
Pages
298
Dimensions
24,3 x 17,5 x 2,2 cm
Weight
689 g
Publication date
2019
Binding
hardcover

Description

7. zväzok dlhodobého projektu

Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí hebrejskej abecedy. Žalmista s obdivom hľadí na ľudí, ktorí vedia správne kráčať po ceste života. Pri hľadaní receptu na zmysluplný a šťastný život sa zameria na Tóru. Detailne vykresľuje stupne duchovného napredovania a vyznačuje cestu zdokonaľovania sa v službe Bohu. Žalm svojou štruktúrou a svojím obsahom predstavuje ucelený program na dosiahnutie ideálu.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought