Biblické výroky o láske

In stock

Product details

Catalogue number: 19067
ISBN: 9788081910852
Pages: 64
Dimensions: 17 x 12,5 x 1,2 cm
Weight: 184 g
Publication date: 2019
Binding: Hardcover
Language: Slovak

Description

Darčeková kniha s vybranými biblickými citátmi a fotografiami

Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a vlastne každého človeka zameraného na Boha. V teológii sa nazývajú božskými čnosťami, pričom sa však neustále pripomína, že v nich nejde o ľudské výkony smerom k Bohu, ale o Božie dary ľuďom. Výber výrokov o láske z Jeruzelamskej Biblie (nového katolíckeho prekladu Svätého písma) je ilustrovaný fotografiami Ondreja Gabriša SJ. Texty vybrala Gabriela Spustová.

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Related products

6,00 €