Mireia Ryšková

Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dějiny umění a francouzštiny 1969-1975) pracovala v redakci výtvarného umění nakladatelství Odeon (1975-1990). Paralelně studovala katolickou teologii v rámci tajného studia pořádaného Salesiánskou provincií v Praze (1973-1982), poté pokračovala ve studiu teologie v Erfurtu (1983-1988). Po pádu komunistického režimu odešla studovat na Teologickou fakultu v Pasově (1990-1993), kde získala doktorát a publikovala svou doktorskou práci. Habilitovala se v r. 2006 na Univerzitě Palackého (CMTF) v Olomouci. Po návratu z Pasova učila externě Nový zákon na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podílela se na vybudování a vedení Jaboka - Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy (1993-2005). Od r. 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze.
Odborné zaměření: katolická teologie, počátky křesťanství z historického a teologického hlediska, teologie apoštola Pavla.

 

View

Doba Ježíše Nazaretského

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, a...

In stock See more...

18,20 €

List Koloským, Český ekumenický komentář k NZ

List Koloským patří mezi často komentované a zároveň diskutované listy. Stojí na rozhraní Pavlových autentických listů a děl jeho následovníků. V mnoha ohledech přebírá Pavlovy myšlenky, jak je známe z jeho autentických listů, a zároveň je...

In stock See more...

8,90 €

Komentár NZ - První list Tesalonickým

První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Autorka čtenáři nabízí zasvěcený vhled do prostředí, ve kterém vznikala první křesťanská společenství. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k...

In stock See more...

5,80 €

Pavel z Tarsu a jeho svět

Monografie je první původní českou prácí, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě...

In stock See more...

18,50 €

Komentár NZ - Druhý list Tesalonickým

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje otázce dne Páně a Kristova návratu. Narážky na průběh apokalyptického konce času nabyly v církevních dějinách tak velkého významu, že se 2. list Tesalonickým stal jedním z nejvlivnějších nov...

In stock See more...

5,80 €

Komentár NZ - První list Tesalonickým Z25

Typ poškodenia:  mierne poškodenie obalu První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Autorka čtenáři nabízí zasvěcený vhled do prostředí, ve kterém vznikala první křesťanská společenství.Koment...

Damaged See more...

4,35 €

Bežná cena 5,80 €

Out of stock

Komentár NZ - První list Tesalonickým Z50

Typ poškodenia: poškodený/ošúchaný obal První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha Nového zákona. Autorka čtenáři nabízí zasvěcený vhled do prostředí, ve kterém vznikala první křesťanská společenství.Komentá...

Damaged See more...

2,90 €

Bežná cena 5,80 €

Out of stock