Biblie

Pavel z Tarsu a jeho svět

Mireia Ryšková
In stock

18,50 €

Product details

Cat. number
98201
ISBN
9788024623337
Pages
500
Dimensions
20,5 x 14,5 x 2,8 cm
Weight
633 g
Publication date
2014
Binding
softcover

Description

Monografie je první původní českou prácí, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií soudobého helénistického světa sleduje Pavlovu židovskou formaci a myšlenkový obzor před obrácením, pokouší se rekonstruovat základní chronologii jeho života, zevrubně pojednává o Pavlově misijním působení a přináší rozbor jeho literární činnosti i základních témat jeho teologie. Ve snaze podat co nejúplnější syntetický obraz Pavlovy osobnosti se nevyhýbá ani problematickým okruhům a sporným otázkám. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu názoru na rodinu a sexualitu.

Kniha není určena pouze biblistům a specialistům na rané cirkevní dějiny, ale i širší odborné veřejnosti a všem poučeným zájemcům o téma počátků křesťanství.

(Zdroj: Kosmas)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought