Biblie

Doba Ježíše Nazaretského | Historicko-teologický úvod do Nového zákona

Mireia Ryšková
In stock

18,20 €

Product details

Cat. number
72160
ISBN
9788024635323
Pages
538
Dimensions
14,5 × 20,5 cm
Weight
690 g
Publication date
2019
Binding
brožovaná

Description

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti.

(Zdroj: Kosmas)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought