Spolok Svätého Vojtecha

View

Teologický a náboženský slovník, L - Ž

Teologický a náboženský slovník je priekopníckym dielom v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Je koncipovaný v duchu teológie Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pokoncilového teologického bádania. Slovník podáva základné informácie,...

In stock See more...

9,00 €

  • 1
  • 2