Biblie

Teologický a náboženský slovník, L - Ž | II. diel

Štefan Vragaš
In stock

9,00 €

Product details

Cat. number
14204
ISBN
9788071627340
Pages
439
Dimensions
21 x 15,5 x 3 cm
Weight
664 g
Publication date
2008
Binding
hardcover

Description

Teologický a náboženský slovník je priekopníckym dielom v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Je koncipovaný v duchu teológie Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pokoncilového teologického bádania. Slovník podáva základné informácie, výstižný opis jednotlivých teologických a náboženských slov, termínov, pojmov a výrazov.

Slovník je rozdelený do dvoch častí: prvý zväzok obsahuje v abecednom usporiadaní heslá písmen A-K, druhý zväzok heslá písmen L-Ž.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought