EMAN

View

Příběhy nových počátků

Jsme v tom korábu taky, nebo ne? Kde najdeme dnes spravedlivého, který nás zachrání? Kde je náš Noé? S kým budujeme kocábku naděje, loď záchrany? Kdo nás tak poznamená svou spravedlností, že nebudeme směrovat k umrtvení, nýbrž k životu nové...

In stock See more...

3,30 €

Biblická abeceda

Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení. Eseje nizozemského biblisty, v jehož vykladačských postupech hraje důležitou roli rozhovor s podněty M. Bubera a F. Rosenzweiga. (Zdroj: Kosmas)

In stock See more...

3,40 €

Vyjdi, i vyšel

Řada kázání o Abrahamovi, která inspirativně představují jeho příběh a zasahují do leckdy překvapivých aktuálních souvislostí. Osobitá práce se slovem dává proznívat Slovu. Dramaturg Josef Kovalčuk napsal doslov inspirován tím, jak se autor...

In stock See more...

3,30 €

Aby se SLOVO dostalo ke SLOVU

Trápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body, dodá chuť k práci a tvořiv...

In stock See more...

5,70 €

Člověk a příroda: bludný kruh?

Vztah biblické zvěsti a křesťanské tradice k přírodě s ohledem na ekologickou krizi. Články českých a nizozemských teologů, ekologů, etiků a filosofů. (Zdroj: Nakladatelství Eman)  

In stock See more...

2,20 €

Edda a Tóra

Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebre...

In stock See more...

9,30 €

Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?

"A přece, o tom jsem přesvědčen, bude tu na světe alespoň hrstka lidí, kterým ta Paynova kázaní skutečne "sednou", kteří jejich službou uvidí o něco víc Kristova světla, zaradují se z přítomnosti vlastních Amauz a uvěří, řečeno slovy prvníh...

In stock See more...

2,80 €

Věřit a rozumět

...křesťanův prvotní zájem leží jinde; záleží mu především na biblické zvěsti o ospravedlnění hříšníka z Boží milosti pouhou vírou. Záleží mu na tom, aby se tato zvěst dostala k dnešnímu člověku, jenž je postaven před velké změny dnečního s...

In stock See more...

4,80 €

Bojovníci a trpitelé

Neotřelý úvod do dějů biblického Izraele. Pro všechny, kteří chtějí proniknout do starozákonní zvěsti. MotivJe-li první chléb zasvěcen,je svätý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.Jestliže však některé větve byly vylomeny...

In stock See more...

2,10 €

Exodus a exil

V událostech Exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě t...

In stock See more...

5,30 €

Homo homini pastor

Výzvy a kontexty pastorační práce v církvi, nemocnicích a věznicích. Příspěvky českých a nizozemských autorů. (Zdroj: Nakladatelství Eman)   Že je človek človeku vlkom, to je stará pravda. Ako ale byť bližnemu pastorom, čiže pastierom? F...

In stock See more...

2,50 €

Král na oslu

Vyprávění z novozákonních evangelií Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě,...

In stock See more...

13,50 €

Jonáš, kázne

Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale t...

In stock See more...

8,20 €

Tobiáš

Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravují...

In stock See more...

7,20 €

Kořeny a květy biblických pojmů

Autor začíná analýzou hebrejských a řeckých termínů, hledá jejich souvislosti napříč biblickým kánonem, interpretuje typickou balabánovskou poetikou a ve finále konfrontuje čtenáře s jejich překvapivou aktuálností. Z řady Pro homine vyháze...

In stock See more...

5,80 €

Povídá se... podle Tóry

V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově př...

In stock See more...

11,40 €