Biblie

Exodus a exil | Malá biblická teologie I.

Karel Adriaan Deurloo
In stock

5,30 €

Product details

Publisher
Cat. number
19206
ISBN
808621155X
Pages
167
Dimensions
20 x 13 x 1,1 cm
Weight
198 g
Publication date
2007
Binding
softcover

Description

V událostech Exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků. Přeložil a doslov napsal Martin Prudký.

Kdo chce „vyprávět Jméno Hospodinovo", musí tlumočit příběh zachraňujícího vyvedení z Egypta i příběh slitovného navrácení zajatců z Babylona. V tomto smyslu je pak pouze Hospodin hoden nosit čestný titul" Bůh, protože jen on je takto živě přítomen ve svých skutcích, konkrétně a přímo v záchranném provázení svého lidu (kap. 1.2).

Karel A. Deurloo (* 1936) je emeritním profesorem Starého zákona a biblické teologie na Amsterdamské univerzitě (Universiteit van Amsterdam), později též mimořádným profesorem pro biblickou teologii na Svobodné univerzitě v Amsterdamu (Vrije universiteit). V osmdesátých letech pravidelně přednášel v ilegálních bytových seminářích v Praze, výjimečně i v Brně, a udržoval soustavné kontakty s českými evangelickými teology v disentu a starozákoníkem prof. Janem Hellerem. Od roku 1990 se pravidelně podílí na každoročním Colloquiu biblicu v Praze. V letech 2004 a 2007 přednášel jako hostující profesor na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jeho spolupráce s českými evangelickými teology byla v roce 1995 oceněna čestnou medailí Univerzity Karlovy v Praze. Je výrazným představitelem tzv. amsterdamské školy, okruhu biblických vykladačů a teologů, kteří zdůrazňují význam Starého zákona pro naše čtení Bible i křesťanskou teologii jako celek.

(Zdroj: Nakladatelství Eman)

Customers who bought this item also bought