Ján Siracký

View

Čas na zamyslenie

„Milosrdný Samaritán sa díval okolo a chcel vidieť. Aj uvidel a pomohol. To je, myslím, jedinečná a každodenná príležitosť v lekárskom povolaní. Sú to dni aj noci, plač a bolesť, utrpenie a úľava, ale aj úžasná možnosť rozdávať pomoc, povz...

In stock See more...

3,95 €