Biblie

Čas na zamyslenie

Ján Siracký
In stock

3,95 €

Product details

Cat. number
19180
ISBN
8088891760
Pages
102
Dimensions
18 x 12 x 1 cm
Weight
107 g
Publication date
2005
Binding
softcover

Description

„Milosrdný Samaritán sa díval okolo a chcel vidieť. Aj uvidel a pomohol. To je, myslím, jedinečná a každodenná príležitosť v lekárskom povolaní.

Sú to dni aj noci, plač a bolesť, utrpenie a úľava, ale aj úžasná možnosť rozdávať pomoc, povzbudenie a nádej, a k tomu svetlo evanjelia, lásku, radosť, úsmev. Je krásne vidieť ľudí, ako sa usmievajú. “

MUDr. Ján Siracký, DrSc, FRAC lekár-onkológ

Customers who bought this item also bought