Jan Divecký

Jan Divecký (* 1972 Mělník ) je pedagóg a autor mnohých česky písaných publikácií s židovskou tematikou. Po absolvovaní Karlovej univerzity študoval ješivu Machoň Me'ir v Jeruzaleme . V rokoch 1998-2000 pracoval ako vedúci pražského rabinátu a v súčasnosti vyučuje judaizmus na Lauderových školách v Prahe .

View

Příběhy Tóry

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům: základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …) kapitoly od Stvoření svět...

In stock See more...

9,80 €

Izrael soudců a králů

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry z Nakladatelství P3K. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides,...

In stock See more...

9,80 €

Králové Izraele

Králové Izraele – v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců, po dobytí Jeruzaléma králem Davidem. Jádr...

In stock See more...

9,50 €

Židovské svátky

V publikácii nájdete prehľad všetkých významných židovských sviatkov, objasnenie ich vzniku, ukotvenie v príbehoch Tóry, prípadne historické okolnosti ich vzniku. Je tu opísaný aj spôsob trávenia sviatkov. (Zdroj: www.p3k.cz)

See more...

5,50 €

Out of stock