Biblie

Příběhy Tóry | Patnáct biblických zamyšlení

Jan Divecký
In stock

9,80 €

Product details

Cat. number
94204
ISBN
9788087186060
Pages
141
Dimensions
20 x 13,1 x 0,8 cm
Weight
174 g
Publication date
2010
Binding
softcover

Description

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům:

  • základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …)
  • kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí
  • pro snazší pochopení je publikace doplněna slovníkem zakladních pojmu a přehledem hlavních komentátorů Tóry

Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

(Zdroj: www.p3k.cz)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought