Anton Botek

Mons. ThDr. Anton Botek (*1911, Svederník  -  † 1992, Pezinok) bol rímskokatolícky kňaz a pápežský prelát. Bol členom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a pôsobil aj ako prekladateľ a publicista.

Vyštudoval teológiu v Trnave a bol tam vysvätený za kňaza. V roku 1942 sa stal šéfredaktorom Katolíckych novín. V roku 1945 bola zriadená Ústredná katolícka kancelária a on sa stal jej riaditeľom. V roku 1946 získal po obhájení dizertačnej práce doktorát z teológie.Po nástupe KSČ k moci bol roku 1949 zatknutý. Bol väznený v Leopoldove, Novákoch, Ilave a Močenku. V roku 1951 utiekol do Rakúska a následne do Ríma.V roku 1957 odišiel do Kanady, kde pôsobil desať rokov. Tam založil farnosť sv. Andreja v meste Welland a vybudoval kostol, školu a pastoračné centrum.

V roku 1966 sa vrátil do Ríma. Pápež Pavol VI. mu udelil hodnosť pápežského preláta.Venoval sa najmä literárnej činnosti a prekladateľstvu. V rokoch 1973-1976 pôsobil v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu. Je známy ako autor prekladu Biblie, ktorú prekladal z originálnych jazykov. Preložil k nej aj poznámky a úvody z Jeruzalemskej Biblie. Tento systematický preklad bol kompletne spracovaný a vydaný až v r. 2004-2008. Po roku 1989 sa vrátil naspäť do vlasti, kde v roku 1992 zomrel.

 

View

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, pevná väzba

Moderný a alternatívny preklad Historických kníh Starého zákona Mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-k...

See more...

12,80 €

Out of stock

Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Moderný a alternatívny preklad prorockých kníh mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny rozvoj. Te...

See more...

2,00 €

Out of stock

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, mäkká väzba

Moderný a alternatívny preklad historických kníh Starého zákona mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kul...

See more...

10,12 €

Out of stock

Pentateuch s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Moderný a alternatívny preklad piatich kníh Mojžišových mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny ro...

See more...

4,95 €

Out of stock

Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie

Preklad Nového zákona mons. Antona Boteka doplnený o komentáre a marginálie z Jeruzalemskej Biblie vyšiel v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha, Trnava, ako posledný, piaty zväzok, ktorým sa dokončilo postupné vydávanie kompletného Botekov...

See more...

9,53 €

Out of stock