Biblie

Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie

Anton Botek

2,00 €

Product details

Cat. number
15206
ISBN
9788071415763
Pages
480
Dimensions
20,5 x 14,8 x 2,5 cm
Weight
607 g
Publication date
2007
Binding
softcover

Description

Moderný a alternatívny preklad prorockých kníh mons. Antona Boteka, ktorý sa pri preklade opieral najmä o texty Jeruzalemskej Biblie, využíva biblickú exegézu a berie zreteľ na súčasnú mentalitu, vyjadrovanie a sociálno-kultúrny rozvoj.

Tento zväzok obsahuje prorocké knihy šestnástich prorokov: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.

Biblia obsahuje komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie.

Customers who bought this item also bought