Spojené biblické spoločnosti (United Bible Societies)

View

Detská ukrajinská Biblia, 2022

Detská ukrajinská ilustrovaná Biblia, vhodná aj pre starších. Prvé vydanie: 1992Štrnáste vydanie: 2022

In stock See more...

12,50 €

Price for members 10,00 €

Hebrew Poetry in the Bible

Autor sa zaoberá problematikou prekladu poézie Starej Zmluvy. Dotýka sa životného štýlu a žánrov v hebrejskej poézii, rozoberá črty, básnickú štruktúru či preklad starozmluvnej poézie v kontexte Novej zmluvy.  

In stock See more...

29,38 €

Price for members 26,44 €

Biblia čínska, Shen edícia, hnedá

Čínska Biblia v preklade Chinese Union Version with New Punctuation (Shen Edition).

In stock See more...

24,20 €

Price for members 21,78 €

Biblia Mjanmarská (Burma), mäkká väzba

Biblia v mjanmarskom jazyku (Burma), dvojstĺpcová.

In stock See more...

12,00 €

Price for members 10,80 €

Nová zmluva grécka a slovník, 5. revidované vydanie

Nové 5. revidované vydanie The Greek New Testament Podobne ako Novum Testamentum Graece, 27. vydanie, aj 5. vydanie The Greek New Testament je v súčasnosti určujúcim vydaním originálneho textu Novej zmluvy. Texty sú v oboch prípadoch r...

In stock See more...

32,00 €

Price for members 28,80 €

Nová zmluva grécka, 5. revidované vydanie, A Reader's Edition

Nové 5. revidované vydanie The Greek New Testament - A Reader's Edition Podobne ako Novum Testamentum Graece, 27. vydanie, aj 5. vydanie The Greek New Testament je v súčasnosti určujúcim vydaním originálneho textu Novej zmluvy. Texty sú v...

In stock See more...

28,00 €

Price for members 25,20 €

Nová zmluva maďarská

Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku v praktickom vreckovom vydaní. Tradičný preklad od Gáspára Károliho. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch, obsahuje krížové odkazy pod jednotlivými veršami.

In stock See more...

4,20 €

Biblia chorvátska, bez deuterokánonických kníh

Biblia v chorvátskom jazyku je doplnená o krížové odkazy, ktoré sa nachádzajú priamo pod príslušnými veršami. Text je usporiadaný v dvoch stĺpcoch. Starý zákon preložil Djuro Daničić a Nový zákon Vuk Stef. Karadžić. Biblia v chorvátčine b...

In stock See more...

9,30 €

Bežná cena 12,55 €

Nová zmluva a žalmy, rumunská

Doslovný preklad Novej zmluvy a žalmov v rumunskom jazyku používaný protestantskými a evangelikálnymi cirkvami, menej ortodoxnou cirkvou. Text je usporiadaný dvojstĺpcovo.

In stock See more...

2,80 €

Price for members 2,52 €

Learn New Testament Greek

Druhé revidované vydanie učebnice novozmluvnej gréčtiny Učebnica, ktorá motivuje: 52 lekcií, ich usporiadanie a štruktúra, umožňujú rýchle napredovanie aj pre úplných začiatočníkov a samoukov. Po 17. lekcii začnete čítať vybrat...

In stock See more...

6,90 €

Price for members 6,21 €

Biblia talianska, ekumenický preklad, s DT knihami

Naddenominačný preklad Biblie v modernom talianskom jazyku s deuterokánonickými knihami. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, poznámkový aparát, slovník, stručnú konkordanciu, chronologické tabuľky a čierno-biele mapy.  ...

In stock See more...

15,70 €

Price for members 14,13 €

Biblia srbská, s krížovými odkazmi

Biblia v srbskom jazyku (písaná v cyrilike). Text je usporiadaný dvojstĺpcovo, súčasťou Biblie sú krížové odkazy pod príslušnými veršami.

In stock See more...

13,50 €

Price for members 12,15 €

Nová zmluva a žalmy, srbská

Vrecková Nová zmluva a žalmy v srbčine s dvojstĺpcovo usporiadaným textom. Vydanie obsahuje výlučne biblický text bez príloh či poznámok.

In stock See more...

3,50 €

Price for members 3,15 €

Nová zmluva grécka, CD

Kompletný biblický text gréckej Novej zmluvy s výkonným vyhľadávacím programom na CD, ktorý ponúka: vyhľadávanie slov aj celých viet, grécky True-Type-Font, anglický, nemecký a francúzsky používateľský jazyk. Biblický text neobsahuj...

In stock See more...

7,00 €

Nová zmluva španielska, Dios Habla Hoy, ekumenický preklad

Španielska Nová zmluva v preklade Dios habla hoy má text usporiadaný do dvoch stĺpcov a obohatený perokresbami autorky Ana Vallotton.

In stock See more...

7,40 €

Price for members 6,66 €

Nová zmluva ruská, v štandardnom formáte

Nová zmluva v Ruskom modernom preklade. Text je jednostĺpcový s veľkými a ľahko čitateľnými znakmi. Poznámky a krížové odkazy sú uvedené pod biblickým textom, v závere sa nachádza stručný slovník. Ruský moderný preklad Ide o preklad z pôv...

In stock See more...

9,40 €

Bežná cena 14,24 €

Nová zmluva talianska, ekumenický preklad, mäkká väzba

Talianska Nová zmluva v preklade Parola del Signore – ekumenický preklad z gréčtiny do súčasnej taliančiny. Text je usporiadaný do jedného stĺpca, písmo je dobre čitateľné. Pred každou biblickou knihou sa nachádza úvod, prílohou je slovník...

In stock See more...

9,80 €

Price for members 8,82 €

Nová zmluva, žalmy a príslovia, perzská

Revidované UBS vydanie v preklade Today´s Persian Version    

In stock See more...

7,60 €

Price for members 6,84 €

Nová zmluva albánska

Nová zmluva v modernom albánskom jazyku, medzidenominačný preklad, na ktorom spolupracovala protestantská, katolícka a ortodoxná cirkev v Albánsku. Nová zmluva zahŕňa úvody k jednotlivým knihám, farebné mapy a konkordanciu.

In stock See more...

10,70 €

Price for members 9,63 €

Nová zmluva hebrejská

Text Novej zmluvy v modernej hebrejčine. 

In stock See more...

8,90 €

Price for members 8,01 €

Nová zmluva a žalmy, chorvátsko-srbská

Chorvátsky preklad Novej zmluvy v kombinácii so srbským prekladom žalmov. Novú zmluvu preložil Vuk Stef. Karadžić, žalmy preložil D. Daničić.  

In stock See more...

1,90 €

Bežná cena 2,99 €

Biblia talianska, ekumenický preklad, s DT knihami, mäkká väzba

Taliansky ekumenický preklad Biblie s deuterokánonickými knihami. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, odkazy, vysvetlivky, chronologické tabuľky a čierno-biele mapy.

In stock See more...

29,20 €

Price for members 26,28 €

Biblia vietnamská, stredný formát, hnedá

Revidovaný vietnamský preklad Biblie obsahuje úvody k jednotlivým knihám, poznámky pod čiarou, krížové odkazy, farebné mapy vytlačené na pevnom lesklom papieri, vysvetlivky a slovník. Biblia má praktický mäkký PVC obal.

In stock See more...

16,70 €

Price for members 15,03 €

Nová zmluva arménska, tradičný preklad (východ)

Arménsky (eastern) tradičný preklad Novej zmluvy. Obsahuje farebné mapy. 

In stock See more...

7,00 €

Price for members 6,30 €
Show more ...
  • 1
  • 2