LÚČ

View

Svätý Pavol

Kniha je pekným a hodnotným darčekom nie len pre menovcov svätého Pavla. Pútavo prerozprávaný Pavlov životopis zachytáva dôležité udalosti z jeho života a približuje Pavlovu osobnosť, jeho pôsobenie, ľudí, s ktorými sa stretal, ale aj prost...

In stock See more...

4,90 €

Biblia – sprievodca životom pre deti

Biblia objasňuje deťom v školskom veku (i dospelým) históriu spásy. Kniha obsahuje najpodstatnejšie state zo Starého i z Nového zákona. Sprievodné texty sú spracované tak, aby pomohli detským čitateľom pochopiť autentický text Biblie a aby...

In stock See more...

15,90 €

Poslanie Mesiáša

Autor odhaľuje spojitosť so Starým zákonom, prináša vedomosti potrebné pri čítaní Nového zákona, pútavo a zrozumiteľne vysvetľuje význam kľúčových pojmov a zjednocuje texty evanjelia s ich starozákonným pozadím. Napríklad židovské chápanie...

In stock See more...

2,79 €

Nad Starým zákonom

Kniha kardinála Korca Nad Starým zákonom, ktorej tretie vydanie vám prinášame, obsahuje úvahy nad tým, čo Písmo hovorí o svete, o človeku, zamyslenie nad veľkými postavami Starého zákona a osvetlenie jeho významu pre kresťanstvo. Vďaka nej...

In stock See more...

5,97 €

Vyznania

Dielo VYZNANIA od svätého Augustína, antického kresťanského filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi (354 – 430), inšpiruje kresťanské myslenie všetkých generácií od čias svojho vzniku až dodnes. Patrí ku klenotom svetovej literatúry.

In stock See more...

12,00 €

Sv. Konštantín a Metod

Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v spolupráci s vydavateľstvom LÚČ v edícii LINEA RECTA BREVISSIMA predkladajú záujemcom stručnou, ale vedecky dokumentovanou formou menej známe, kontroverzné, zamlčované a neraz falšované témy a ich účel...

In stock See more...

2,10 €

Nad Evanjeliom podľa Jána

Dielo Nad Evanjeliom podľa Jána vychádza v roku deväťdesiatych narodenín J. E. kardinála Jána Chryzostoma Korca. Apoštol Ján bol jeden z popredných svedkov života Ježiša Krista a svedčil svojím evanjeliom o Pánovom živote, o jeho osobe a je...

In stock See more...

12,50 €

ABC Biblie pre deti

Rodičia a vychovávatelia, ktorí sa venujú náboženskej výchove, dostávajú v knihe ABC Biblie pre deti solídnu pomôcku na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom. Vkusne ilustrovaná kniha pútavou a zrozumiteľnou formou približuje biblické dejiny,...

In stock See more...

9,50 €