Biblie

Nová zmluva ruská, vo vreckovom formáte

In stock

0,00 €

Product details

Cat. number
M77707
ISBN
9785855244359
Pages
368
Dimensions
12 x 16,8 x 1,5 cm
Weight
228 g
Publication date
2011
Binding
softcover

Description

Ruský moderný preklad Novej zmluvy doplnený o vysvetľujúce poznámky pod čiarou. Obsahuje biblický slovník, tabuľky mier a váh.

Ruský moderný preklad

Tento preklad bol prvý krát ako celok publikovaný v roku 2011. Ide o preklad z pôvodných jazykov v jeho 2. vydaní z roku 2016. Ruský moderný preklad Nového zákona sa vyznačuje presným prenosom významu Svätého písma v kombinácii s jasnosťou a prístupnosťou. Jednou z hlavných úloh prekladu je reflektovať v modernom literárnom jazyku sémantickú, štylistickú, žánrovú a umeleckú rôznorodosť kníh Nového zákona. Preklad vychádza z najlepších vydaní pôvodných textov Nového zákona a využíva najnovšie poznatky biblickej vedy. V druhom vydaní bol text podstatne prepracovaný, berúc do úvahy kritické pripomienky odborníkov a čitateľov. Kniha je určená širšiemu okruhu čitateľov.

 

Customers who bought this item also bought