Ruská biblická spoločnosť

View

Nová zmluva, rusko-anglická, Ruský moderný preklad/Good News Translation

Nová zmluva obsahuje Ruský moderný preklad a Good News Translation. Sadzba je dvojstĺpcová, pričom v jednom stĺpci je text v ruskom jazyku, v druhom stĺpci text v anglickom jazyku. Ruský moderný preklad Tento preklad bol prvý krát ako cel...

In stock See more...

0,00 €

Detská ruská Biblia, 2022

Detská ruská ilustrovaná Biblia, vhodná aj pre starších.  

In stock See more...

0,00 €

Biblia v staroslovienskom (cirkevnoslovanskom) jazyku

Cirkevná slovančina je vývinovým stupňom staroslovienčiny, ktorá ako živý konfesionálny a spisovný jazyk zaniká pomerne skoro, koncom 11. storočia. Nie je to presne ten istý jazyk, ktorým hovorili a písali vierozvestcovia, ale jeho počas st...

In stock See more...

35,00 €

Price for members 31,50 €

Nová zmluva ruská, vo vreckovom formáte

Ruský moderný preklad Novej zmluvy doplnený o vysvetľujúce poznámky pod čiarou. Obsahuje biblický slovník, tabuľky mier a váh. Ruský moderný preklad Tento preklad bol prvý krát ako celok publikovaný v roku 2011. Ide o preklad z pôvodných...

In stock See more...

0,00 €