Ruská biblická spoločnosť

View

Nová zmluva, rusko-anglická, Ruský moderný preklad/Good News Translation

Nová zmluva obsahuje Ruský moderný preklad a Good News Translation. Sadzba je dvojstĺpcová, pričom v jednom stĺpci je text v ruskom jazyku, v druhom stĺpci text v anglickom jazyku. Ruský moderný preklad bol prvý krát ako celok publikovaný...

In stock See more...

8,60 €

Price for members 7,74 €

Detská ruská Biblia, 2022

Detská ruská ilustrovaná Biblia, vhodná aj pre starších.  

In stock See more...

12,50 €

Price for members 11,25 €

Biblia v staroslovienskom (cirkevnoslovanskom) jazyku

Cirkevná slovančina je vývinovým stupňom staroslovienčiny, ktorá ako živý konfesionálny a spisovný jazyk zaniká pomerne skoro, koncom 11. storočia. Nie je to presne ten istý jazyk, ktorým hovorili a písali vierozvestcovia, ale jeho počas st...

In stock See more...

15,20 €

Price for members 13,68 €

Nová zmluva ruská, vo vreckovom formáte

Moderný ruský preklad Novej zmluvy (Radostná zvesť) doplnený o vysvetľujúce poznámky pod čiarou. Obsahuje biblický slovník, tabuľky mier a váh.

In stock See more...

8,50 €

Price for members 7,65 €

Nová zmluva, žalmy a príslovia, ruská

Ruská Nová zmluva obsahuje ilustrácie, krátky slovník a mapy.

In stock See more...

7,40 €

Price for members 6,66 €

Biblia v staroslovienskom (cirkevnoslovanskom) jazyku Z25

Cirkevná slovančina je vývinovým stupňom staroslovienčiny, ktorá ako živý konfesionálny a spisovný jazyk zaniká pomerne skoro, koncom 11. storočia. Nie je to presne ten istý jazyk, ktorým hovorili a písali vierozvestcovia, ale jeho počas st...

In stock Damaged See more...

11,40 €

Bežná cena 15,20 €