Biblie

SPRÁVA Fwd: Od Lukáša/The MESSAGE of Luke | Gospel & Acts in Contemporary Language

In stock

5,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19073K
ISBN
9788081560279
Pages
311
Dimensions
19 x 14 x 1,9 cm
Weight
400 g
Publication date
2014
Binding
softcover

Description

SPRÁVA od Lukáša/the MESSAGE of Luke je slovensko-anglické vydanie dynamického prekladu biblických kníh Evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Obidve knihy napísal Lukáš, o ktorom Eugene Peterson napísal: "Lukáš je obhajca všetkých, čo sú mimo. Tiež bol outsider - jediný pohan medzi židovskými autormi Novej zmluvy. Rozpráva príbeh Ježiša, ktorý prijíma všetkých, s ktorými náboženské štruktúry zaobchádzali ako s vydedencami - a tými boli ženy, pastieri, rasovo odlišní Samaritáni a všetci chudobní. Odmieta náboženstvo ako výlučný klub. My všetci, ktorí sa pozeráme na život zvonku, bez nádeje, že natrafíme na tajný vchod, vstupujeme zrazu do príbehu, ako ho rozpráva Lukáš a nachádzame doširoka otvorené dvere - cítime sa nájdení a vítaní Bohom - v Ježišovi." 

Eugene H. Peterson (1932) je kazateľ, teológ, učiteľ, spisovateľ a básnik. Dlhé roky pôsobil ako pastor v Marylande a neskôr bol profesorom teológie na Regent College vo Vancouveri. Viac ako desať rokov pracoval na preklade Biblie z pôvodných jazykov - hebrejčiny a gréčtiny, do modernej hovorovej angličtiny. To, čo začalo ako skromná služba pre členov zboru, v snahe priblížiť im starobylé texty, sa stalo ojedinelým fenoménom. Biblia, známa pod názvom The Message vrátila Knihu kníh do rúk mladej generácie po celom svete. 

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought