Biblie

Biblia v staroslovienskom (cirkevnoslovanskom) jazyku

In stock

35,00 €

Price for members 31,50 €

Product details

Cat. number
81348
ISBN
5855240096
Pages
1658
Dimensions
25 x 17,5 x 5 cm
Weight
1650 g
Publication date
2001
Binding
hardcover

Description

Cirkevná slovančina je vývinovým stupňom staroslovienčiny, ktorá ako živý konfesionálny a spisovný jazyk zaniká pomerne skoro, koncom 11. storočia. Nie je to presne ten istý jazyk, ktorým hovorili a písali vierozvestcovia, ale jeho počas stáročí upravená forma.

(Zdroj: M. Štec, Cirkevná slovančina v 21. storočí)

Bibliu v cirkevnoslovanskom jazyku vydala Ruská biblická spoločnosť. Obsahuje text, ktorý bol revidovaný v roku 1993.

Customers who bought this item also bought