Chcete doručenie vašej objednávky do 24.12, vytvorte ju najneskôr do 18.12. Viac informácií
www.eshop.biblia.sk
Biblie

Od tieňa ku skutočnosti | Predobrazy a obrazy Ježiša Krista v Písme

Darko Kraljik
In stock

6,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19240
Pages
199
Dimensions
21x15x1,5
Weight
276 g
Publication date
2022
Binding
softcover

Description

Obrazná reč, ako spôsob vyjadrovania tvorí neoddeliteľnú súčasť biblickej zvesti. V Písme sa používa kvôli zosilneniu a oživeniu toho, čo chce autor zdôrazniť, dodáva textu literárnu krásu a dáva určitej udalosti a duchovnej skutočnosti citový podtón a podfarbenie. Obrazná reč pred našim zrakom akoby „tieňovou technikou” malúje obraz nášho Spasiteľa a nás, ako čitateľov vťahuje do tohto majstrovského diela a dáva nám ho zažiť. Predobrazy a obrazy Krista sú napriek svojej kráse len akýmsi tieňom, lebo len On je skutočnosťou; pravdu len naznačovali, lebo len On jediný je Pravda; veci budúce zjavovali len v akomsi tieni a šere, lebo len On je Svetlom. Verím, že tiché prostredie tejto „galérie” pôsobením svätého Ducha zanechá vo vás stopu cieľom večného života v Kristu Ježišovi našom Pánovi.

 

ThDr. Darko Kraljik je od roku 1999 kazateľom Bratskej jednoty baptistov v SR Teologické vzdelanie (Mgr. Ukončil v roku 1999; ThDr. v roku 2007) získal na katedre evanjelikálnej teológie PF UMB v Banskej Bystrici. Okrem toho absolvoval štúdium na Biblickom inštitúte Precept Ministries International a je národným koordinátorom služby induktívneho štúdia Biblie v SR Ako učiteľ Biblie vyučuje biblické kurzy na niektorých biblických seminároch v SR i v zahraničí.