Biblie

Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

Juraj Bándy
In stock

10,40 €

Product details

Publisher
Cat. number
19021
ISBN
9788071405344
Pages
141
Dimensions
24 x 17 x 1,3 cm
Weight
274 g
Publication date
2017
Binding
softcover

Description

Rozbor desatora a Apoštolského vyznania

Pri čítaní – štúdiu tejto publikácie, ako aj pri ostaných vydaných prácach brata profesora Juraja Bándyho, si čitateľ môže celkom jasne uvedomovať, že kresťanská viera neznamená vieru slepú a fanatickú, ale vieru jasne formulovanú a odôvodnenú. Zrozumiteľným jazykom premyslene napísaná publikácia je určite velkým prínosom pre rozširovanie obzoru kresťana. Jej autor sa tu prejavil, tak ako vždy, teda ako skvelý, vzdelaný teoretik – pri častiach exegetických a pri častiach jeho kázní ako skvelý praktik s dlhoročnou praxou a skúsenosťami evanjelického farára ECAV na Slovensku. Dekalóg a Krédo tvoria prvé dve časti Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. A od doby reformácie sa praktizovali aj katechizmové kázne. Aj pre tieto dôvody je vydanie publikácie veľmi vhodné k 500. jubileu reformácie. Publikáciu úprimne odporúčam a jej autorovi ďakujem. – Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought