Biblie

Predhovory k Biblii

Martin Luther
In stock

10,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
13012K
ISBN
9788071405719
Pages
130
Dimensions
19,7 x 13 x 1,3
Weight
160 g
Publication date
2020
Binding
softcover

Description

V Lutherovej dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther napísal predhovory nielen k Starej a Novej zmluve, ale tiež  k jednotlivým kánonickým a apokryfným knihám. Bol presvedčený o tom, že treba mať na zreteli celkový obsah a cieľ spisu. Napriek tomu, že predhovory majú formu prehľadu, na zreteli majú najmä nábožensko - vzdelávací cieľ.

Customers who bought this item also bought