Predhovory k Biblii

In stock

Product details

Catalogue number: 13012K
ISBN: 9788071405719
Pages: 130
Dimensions: 19,7 x 13 x 1,3
Weight: 160 g
Publication date: 2020
Binding: Softcover
Language: Slovak

Description

V Lutherovej dobe patrilo písanie predhovorov k bežnej teologickej tradícii. Luther napísal predhovory nielen k Starej a Novej zmluve, ale tiež  k jednotlivým kánonickým a apokryfným knihám. Bol presvedčený o tom, že treba mať na zreteli celkový obsah a cieľ spisu. Napriek tomu, že predhovory majú formu prehľadu, na zreteli majú najmä nábožensko - vzdelávací cieľ.

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

8,25 €