William Gurnall

William Gurnall (1616 -  1679) bol anglický autor a anglikánsky duchovný, ktorý sa narodil v King's Lynn v Norfolku.

Získal vzdelanie na slobodnom gymnáziu v rodnom meste a v roku 1631 bol nominovaný na Lynnove štipendium na Emmanuel College v Cambridge. V priebehu dospievania si osvojil jednoznačne puritánske názory. V roku 1644 sa stal pastorom kostola svätého Petra a Pavla v Lavenhame v Suffolku. Oženil sa  so Sarah Mottovou s ktorou mali spolu desť detí.

Gurnall je známy svojím dielom Christian in Complete Armour, publikovanom v troch zväzkoch z rokov 1655, 1658 a 1662. Pozostáva z kázní a prednášok, ktoré predniesol autor v rámci svojej pravidelnej služby, v postupnom kurze k Efezanom 6: 10– 20. Je opísaný ako návod, odkiaľ je kresťan vybavený duchovnými zbraňami na boj, pomáha mu s jeho brnením a učí sa používať svoju zbraň, aby mohol vyhrať v duchovnej vojne. Považuje sa teda za klasiku duchovného boja. Práca je viac praktická ako teologická; a jeho štýl a vrúcny náboženský tón ho robia stále obľúbeným u  čitateľov.  V roku 1988 spoločnosť Banner of Truth Trust vydala revidovanú a skrátenú verziu v súčasnej angličtine.

View

Křesťan v plné zbroji, kniha třetí

Třetí díl knihy o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka. Gurnallovo dílo je jedinečné a nesmírně cenné. Každá řádka je naplněna moudrostí, každá v...

In stock See more...

12,60 €

Křesťan v plné zbroji, kniha druhá

Druhý díl knihy o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka. Gurnallovo dílo je jedinečné a nesmírně cenné. Každá řádka je naplněna moudrostí, každá v...

In stock See more...

12,60 €

Křesťan v plné zbroji, kniha první

Kniha o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka. Gurnallovo dílo je jedinečné a nesmírně cenné. Každá řádka je naplněna moudrostí, každá věta insp...

In stock See more...

12,60 €