Kornelis Heiko Miskotte

View

Biblická abeceda

Eseje holandského biblisty o východiscích a základních liniích biblického myšlení. Eseje nizozemského biblisty, v jehož vykladačských postupech hraje důležitou roli rozhovor s podněty M. Bubera a F. Rosenzweiga. (Zdroj: Kosmas)

In stock See more...

3,40 €

Edda a Tóra

Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebre...

In stock See more...

9,30 €