Jonathan Leeman

View

Na zbore stále záleží

Odkedy globálna pandémia zavrela brány kostolov, mnohí kresťania sa prestali zúčastňovať cirkevného života, dokonca ani nesledujú prenosy bohoslužieb. No tento trend začal dávno pred covidom. Polarizujúce spoločenské postoje viedli niektor...

In stock See more...

8,50 €

Členstvo v zbore

Cirkevní vodcovia vo všetkých denomináciách nájdu v tejto malej knižke veľa praktických nápadov a dobrých argumentov, ktoré nám pomôžu vyliečiť kresťanov v súčasnej kultúre z alergie na členstvo v cirkvi, na autoritu pastorov, zodpovedný ži...

In stock See more...

6,90 €