Andrej Hajduk

View

Ján Krstiteľ

Autor nám v tejto knihe predstavuje Jána Krstiteľa ako askétu, proroka, prísneho kazateľa a martýra, ktorý pripravoval cestu Mesiášovi.

In stock See more...

2,59 €

Ježiš NAZARETSKÝ

Autor predstavuje historické pramene a dobové reálie Ježišovej doby, jeho detstvo, zvesť a skutky až po ukrižovanie, vzkriesenie a vstúpenie na nebesá.

In stock See more...

4,00 €