Biblie

Druhý list Petrův, výklad | Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně

Jiří Josef Otter
In stock

3,50 €

Product details

Publisher
Cat. number
86207
ISBN
9788070171622
Pages
80
Dimensions
20,5 x 14,5 x 0,7
Weight
133 g
Publication date
2012
Binding
softcover

Description

Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích věřících“. Křesťan se na něj má připravit ctnostným životem naplněným účinnými skutky.

Autorův výklad 2 Pt je pozoruhodný mj. tím, že v něm doplňuje a reviduje pochopení Kralické Bible, Českého ekumenického překladu, ale i Bible 21. století a Bible jeruzalémské. Dílko je podloženo bohatou odbornou literaturou.

Vstupní slovo napsal prof. Petr Pokorný, předmluvu prof. Milan Balabán.

(Zdroj: Nakladatelství Kalich)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought