Biblie

Children’s Activity Bibles, Ages 7+

Jose Perez Montero , Isabelle Gao
In stock

15,00 €

Product details

Cat. number
19427
ISBN
9788771325072
Pages
232
Dimensions
24x19x1,5
Weight
550 g
Publication date
2019
Binding
softcover

Description

Fun, activity  and learning – Two Children’s activity books from a biblical angle. These action-packed activity books contain more than 100 Bible stories and activities to both teach and amuse.

Each Bible story is accompanied by activities such as word searches, puzzles, crosswords and other entertaining and challenging games. Beautiful color illustrations visualize the story of God’s love from the beginning with Adam and Eve to King David to Jonah and on to the life, death, and resurrection of Jesus.

 

Kniha aktivít z biblického uhla pohľadu. Kniha s aktivitami obsahuje viac ako 100 biblických príbehov a aktivít na učenie a zábavu.

Každý biblický príbeh je sprevádzaný aktivitami, ako sú hľadanie slov, hádanky, krížovky a iné zábavné a náročné hry. Krásne farebné ilustrácie znázorňujú príbeh Božej lásky od počiatku od Adama a Evy cez kráľa Dávida po Jonáša až po život, smrť a vzkriesenie Ježiša.