Biblie

Poďme hlbšie | Ako odhaliť poklady skryté v Biblii

Nigel Beynon , Andrew Sach
In stock

5,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19038K
ISBN
9788089067725
Pages
194
Dimensions
21 x 15 x 1,3 cm
Weight
189 g
Publication date
2012
Binding
softcover

Description

"Autori nás učia narábať s nástrojmi, ktorými môže každý z nás objavovať životodarné poklady Biblie. Použitím nevhodného nástroja hľadané poklady možno vôbec nenájdeme, alebo ich poškodíme, či zničíme. Zámerom autorov predkladanej knihy je vysvetliť a prakticky ukázať, ako sa ktorý nástroj správne používa." – Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej
 
"Odporúčam túto knihu každému veriacemu, ktorý stojí o prehĺbenie a rozvoj svojej viery a vzťahu k Pánu Bohu." – Juraj Brecko, senior Ondavsko-hornádského seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
 
"Knihu privíta každý, kto chce lepšie porozumieť textu Biblie a dostať sa k pravému významu jednotlivých pasáží. Vrelo odporúčam!" – profesor Pavel Procházka, Evanjelická cirkev metodistická
 
"Je to praktická príručka pre každého, kto chce lepšie porozumieť Biblii a spoznať základné metódy k jej výkladu." – docent Pavel Hanes, Bratská jednota baptistov
 
"Kniha pomáha pri porozumení kontextu, odlišností jazyka a štýlu jednotlivých častí, učí nás, ako odhaliť historické súvislosti a pri tom porozumieť, čo je Božou vôľou pre dnešného človeka." – Mgr. Samuel Linkesch, farár Evanjelickej a. v. cirkvi, Košice

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought