Biblie

Kristus v centre života | Študijná príručka s poznámkami pre vedúceho

Robert Thune , Will Walker
In stock

8,80 €

Product details

Publisher
Cat. number
19049K
ISBN
9788081562150
Pages
130
Dimensions
21 x 14,8 x 1 cm
Weight
170 g
Publication date
2021
Binding
softcover

Description

Ak už máte dosť svojich zlyhaní a nikdy sa necítite úplne dostatoční, nemáte pocit, že by práve vás mohol Boh prijať, toto štúdium vám pomôže nájsť v tejto oblasti slobodu. Nedáva návod, ako žiť kresťanský život. Jeho zámerom je návrat k Pánovi Ježišovi ako k centru, do ktorého patrí iba on sám, a takisto sa snažíme vysvetliť to, ako vy môžete spočinúť v jeho diele na kríži.

Zo štúdia tejto knihy ma najviac ovplyvnilo uvedomenie toho, že v mojej snahe páčiť sa Bohu, som vlastne znižovala význam kríža
alebo, inak povedané, znižovala som dôležitosť Jeho obete. Myslela som si, že moje úsilie je to, čo On odo mňa chce, zatiaľ čo
On si v skutočnosti iba prial, aby som spočinula v tom, čo On už za mňa vykonal.

Clara JONES

Toto štúdium vo mne prebudilo túžbu vrátiť sa ku vzťahu prvej lásky ku Kristovi. Keď som najprednostnejšie miesto v mojom každodennom chodení s Bohom prenechal Jemu, našiel som novú radosť v našom vzťahu, ktorá pramenila z toho, že som Mu vedome dovolil žiť cezo mňa v priebehu každého dňa. A keď som týmto štúdiom prechádzal s inými ľuďmi, objavil som komunitu v tele Kristovom, akú som dovtedy nepoznal. Boh mi naozaj vrátil radosť zo spasenia, pretože tou radosťou sa stal Kristus sám.

Danny JONES

Customers who bought this item also bought