Biblie

Navzdory temnotě, SZ komentář – Soudců a Rút | Poutníkův komentář k biblické knize

Gordon J. Keddie
In stock

5,30 €

Product details

Publisher
Cat. number
72098
ISBN
8090322158
Pages
72098
Dimensions
20,8 x 14,8 x 0,9 cm
Weight
215 g
Publication date
2005
Binding
softcover

Description

Komentář k biblickým knihám Soudců a Růt
 
Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. (Soudců 2:11-12)

A přesto si i v čase nevěry a pokrytectví Bůh povolává muže a ženy, aby vedli Jeho lid k osobní víře v živého Boha. Autor knihy vyzývá křesťany, aby žili v souladu s vyznáním své víry a ukazuje, že „Navzdory temnotě“ naší doby Bůh předkládá poselství naděje a vítězství těm, kteří ho věrně následují.

Biblické knihy Soudců a Rút jsou o Božím lidu…, jsou o nás. K čemu nás Bůh volá? Najděme odpověď spolu s vynikajícím autorem a kazatelem Gordonem J. Keddie, který absolvoval Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA.

(Zdroj: www.poutnikovacetba.cz)

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought