Biblie

Ježišova zVRCHovaná reč | Evanjelium podľa Matúša 5. - 7. kapitola

Ľubomír Majtán
In stock

7,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
72218
ISBN
9788081921087
Pages
127
Dimensions
21 x 14,7 x 0,7 cm
Weight
180 g
Publication date
2021
Binding
softcover

Description

Ježišova reč na vrchu, ktorú nájdeme v Matúšovom evanjeliu v 5. - 7. kapitole, apeluje na zodpovedné konanie a je adresovaná tým, ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo na životnej ceste smerujúcej k Bohu. V tejto reči Ježiš ozrejmil, čo je vlastne Božia vôľa a chce, aby si Božiu vôľu privlastnili aj poslucháči.

Slovenský teológ Ľubomír Majtán vo svojej publikácii Ježišova zVRCHovaná reč sa nám snaží priblížiť význam Ježišových slov prednesených v reči na hore. Jeho text je písaný v exegeticko-spirituálnej forme. Každá časť textu je predstavená z pohľadu:

  • kompozície (ako je text zoskupený, aké slová sú použité a ktoré sú kľúčové),
  • exegézy (ide o výklad daných veršov),
  • kontextu (aké podobné miesta možno nájsť v Biblii, prípadne v mimobiblických prameňoch),
  • a v závere každej časti možno nájsť podnety na zamyslenie (inšpirácia a aplikácia slov do nášho života).

Customers who bought this item also bought