Poznámková Biblia - Inšpiruj sa... Z25

Biblia pre tvorivé chvíle

Damaged

Product details

Catalogue number: 10291
ISBN: 9788089846290
Pages: 1461
Dimensions: 21 x 16,5 x 5,2 cm
Weight: 1167 g
Publication date: 2019
Binding: Hardcover
Language: Slovak

Description

Poznámkova Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade, 4. opravené vydanie, bez deuterokánonických kníh.

Viac aj na tomto odkaze: www.poznamkova.biblia.sk

Čo je poznámková Biblia?

Poznámková Biblia nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling. Keďže sme nenašli v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent, použili sme pre túto činnosť trochu kostrbaté pomenovanie „poznámkovanie“ Biblie, a tak môžeme hovoriť o novej kategórii: poznámková Biblia. Naša poznámková Biblia nesie názov Inšpiruj sa... Pozýva nadchnúť sa Božím slovom, ktoré samotné je inšpirované, a tiež pozýva tvorivo sa nad ním zamýšľať.

Čo je „poznámkovanie“ Biblie?

Jednoducho povedané, je to vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom. Mnohí veriaci dnes čítajú Bibliu s ceruzkou v ruke a verše Písma alebo svoje pocity, vyznania či uctievanie adresované Bohu stvárňujú v grafickej podobe. Aj keď sa „poznámkovanie“ Biblie môže javiť ako novinka posledných rokov, nie je to tak. Už v dávnoveku bol ručne prepisovaný biblický text často zdobený kaligrafiami a ilustráciami. Nádhernou skutočnosťou dnešnej doby je, že táto činnosť už nie je doménou umelcov a zručných remeselníkov, ale tento spôsob tvorivého čítania Božieho slova je dostupný pre každého. Mnohí veriaci dosvedčujú, že obohacuje život, približuje k Bohu a  prehlbuje lásku k Biblii. Vydať sa touto cestou znamená spomaliť, zahĺbiť sa do slov Písma, hľadať ich význam vo vlastnom živote a nakoniec ich stvárniť v kresbe, kaligrafii či maľbe.

Je mnoho spôsobov, ako sa dá „poznámkovanie“ Biblie robiť. Od vytvárania ilustrácií, ktoré zapĺňajú celé strany, cez jemné pastelové kresby na pozadí, až po jednoduché náčrty či kaligrafické zobrazenia veršov a slov – nejestvuje správny alebo nesprávny spôsob. Nie je to ani o „kvalite“ vytvorenej grafiky – najdôležitejšou časťou Biblie ostáva stále text a jeho význam, nie jeho umelecké stvárnenie. Tvorba týchto poznámok je predovšetkým o hľadaní seba samého v pravdách Biblie a o vzťahu medzi človekom – čitateľom a Bohom – Stvoriteľom.

Pozývame vás, inšpirujte sa...

Related products

Reviews

Lucia, 04.03.2020
Študovanie Biblie je činnosť, ktorou sa dá priblížiť k Bohu. Okrem tejto verejne známej informácie by som vám chcela povedať, že som mladé devätnásťročné dievča, ktoré vlastnilo Bibliu, rado ju čítalo, ale nikdy som celkom presne neprecítila jej obsah. Ja osobne som človekom, ktorý si potrebuje okrem čítania aj písať a svoje poznámky k Biblii som chcela mať na jednom mieste. Na pintereste som sa dostala k odkazom Bible journaling, ale doteraz som nič také nevidela v slovenčine. Táto poznámková Biblia je zatiaľ jediná svojho druhu na Slovensku a tvorcovia na seba môžu byť pyšný, že sa im niečo také podarilo. Už keď som túto Bibliu videla prvýkrát vedela som, že ju chcem mať. Kúpila som si ju a cena, ktorú som za ňu zaplatila je podľa mňa iba symbolickou čiastkou, pretože jej skutočná hodnota sa nedá vyčísliť menou, ktorou bežne platíme. Celkový dizajn v tejto Biblii mi ukázal aké nádherné je sv. Písmo a že ho nemusíme počúvať iba v kostole, ale môžeme ho naozaj precítiť vo svojej mysli a vo svojom srdci. Citáty, ktoré autori graficky spracovali sa mi veľmi páčia a ukazujú, že celá Biblia sa dá aplikovať do dnešného sveta. Ďakujem vám za to. Neváhajte v kúpe. Do tejto Biblie (ako aj do každej inej) sa oplatí investovať.
100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Customers who bought this item also bought

33,00 €

44,00 €

25 % off
Out of stock