Homilie a Komentář k Janovu evangeliu

In stock

Product details

Catalogue number: 71212
ISBN: 8070217774
Pages: 142
Dimensions: 14 x 8,1 x 0,9 cm
Weight: 73 g
Publication date: 2005
Binding: brožovaná
Language: Czech

Description

Poeticko-filosofické dílko myšlenkového velikána raného středověku. Jan Scotus Eriugena (9. stol.) patří mezi největší syntetiky křesťanského myšlení. Jeho monumentální novoplatónský systém rozvinutý v díle De divisione naturae (O rozdělení přírody) byl ve své době jedinečným zjevem. Podobně mimořádná byla Eriugenova znalost řečtiny, díky níž byl s to číst, promýšlet, komentovat a překládat díla řeckých Otců, a tím je zprostředkovávat latinskému Západu. Myšlenkovou sílu autora přitom vyjevují nejen jeho rozsáhlá díla, ale v krystalické podobě je přítomna i v rozsahem nevelké Homilii na prolog Janova evangelia, jež byla ve středověku hojně čtena. Eriugena se tu ukazuje nejen jako hluboký myslitel, ale též jako básnický duch.

První český překlad tohoto díla je doplněn fragmentem Komentář k Janovu evangeliu, jenž navazuje v místě, kde Homilie končí, a přitom je jeho styl tolik odlišný.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Customers who bought this item also bought

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

6,70 €