Biblie

Homilie a Komentář k Janovu evangeliu

Jan Scotus Eriugena
In stock

6,70 €

Product details

Publisher
Cat. number
71212
ISBN
8070217774
Pages
142
Dimensions
14 x 8,1 x 0,9 cm
Weight
73 g
Publication date
2005
Binding
brožovaná

Description

Poeticko-filosofické dílko myšlenkového velikána raného středověku. Jan Scotus Eriugena (9. stol.) patří mezi největší syntetiky křesťanského myšlení. Jeho monumentální novoplatónský systém rozvinutý v díle De divisione naturae (O rozdělení přírody) byl ve své době jedinečným zjevem. Podobně mimořádná byla Eriugenova znalost řečtiny, díky níž byl s to číst, promýšlet, komentovat a překládat díla řeckých Otců, a tím je zprostředkovávat latinskému Západu. Myšlenkovou sílu autora přitom vyjevují nejen jeho rozsáhlá díla, ale v krystalické podobě je přítomna i v rozsahem nevelké Homilii na prolog Janova evangelia, jež byla ve středověku hojně čtena. Eriugena se tu ukazuje nejen jako hluboký myslitel, ale též jako básnický duch.

První český překlad tohoto díla je doplněn fragmentem Komentář k Janovu evangeliu, jenž navazuje v místě, kde Homilie končí, a přitom je jeho styl tolik odlišný.

(Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

Customers who bought this item also bought