Biblie

Nová zmluva grécka, 4. revidované vydanie

In stock

16,00 €

Bežná cena 26,50 €

Product details

Cat. number
81018
ISBN
978343051103
Pages
918
Dimensions
19 x 13 x 2,5 cm
Weight
500 g
Publication date
2008
Binding
pevná, koženka

Description

Podobne ako Novum Testamentum Graece, 27. vydanie, aj štvrté vydanie The Greek New Testament je v súčasnosti určujúcim vydaním originálneho textu Novej zmluvy. Texty sú v oboch prípadoch rovnaké, odlišujú sa ale v detailoch diakritiky a rozdeľovania textu do paragrafov.

UBS vydanie The Greek New Testament je vo viacerých aspektoch preferované prekladateľmi a študentmi. Text je prehľadnejší, s väčším písmom. Anglické nadpisy oddielov uľahčujú orientáciu tým, ktorí gréčtinu ovládajú slabšie. Citáty zo Starej zmluvy sú v zreteľnom bold fonte. Odkazy na príbuzné texty sa nachádzajú pod anglickým nadpisom. Kritický aparát obsahuje exegeticky významné varianty textu (menej ako NT Graece, 27.vyd.), no pridáva pre každý variant dôkazy z rôznych manuskriptov (viac ako v NT Graece), takže študentom ponúka dôkladný obraz o tom, ako jednotlivé varianty a dôkazy o nich spolu súvisia.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought