Biblie

Návrat ztraceného syna

Henri J.M. Nouwen
In stock

9,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
72112
ISBN
9788074503313
Pages
198
Dimensions
20,5 x 14 x 1,5 cm
Weight
272 g
Publication date
2019
Binding
softcover

Description

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství.

Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jednotlivými dramatickými momenty podobenství: návrat marnotratného mladšího syna, otcova láskyplná náruč, zášť staršího syna; to vše ve světle malířovy vlastní životní pouti i osobních zkušeností.

Témata návratu domů, přijetí a usmíření naleznou odezvu v srdci každého, kdo kdy poznal opuštěnost, sklíčenost, žárlivost či hněv. Výzva k lásce, jak ji projevil otec a přijal syn z podobenství, se ukazuje jako to nejdůležitější poselství příběhu známého křesťanům všech dob a s novou přesvědčivostí a platností směřuje k současnému čtenáři.

(Zdroj: www.paulinky.cz)

 

Customers who bought this item also bought