Biblie

Grécko-anglický slovník k Novej zmluve

In stock

5,75 €

Product details

Cat. number
81086
ISBN
343860086
Pages
203
Dimensions
19 x 13 x 0,6 cm
Weight
141 g
Publication date
1993
Binding
pevná, koženka

Description

Slovník vychádza z gréckej Novej zmluvy vydanej organizáciou United Bible Societies. Zahŕňa úplnú slovnú zásobu obsiahnutú v texte, ako aj v poznámkovom aparáte. Rôzne významy slov sú radené podľa frekvencie výskytu a podané v súčasnej angličtine. Okrem toho slovník uvádza aj nepravidelné a nie bežné tvary slovies, a to pri základnom tvare slovesa, ako aj vo forme samostatného hesla. Heslá sú usporiadané v dvoch stĺpcoch.

Súvisiaci tovar

Customers who bought this item also bought